IsoLen
IsoLen

IsoLen

Produktutveckling som förenar fårnäring med byggsektor och besöksnäring – för uthållig landsbygd och hållbar framtid.

Den förnyelsebara råvaran ullfiber består av flera olika kvaliteter. Finullen går till textilindustrin. Resten, 2/3 eller 350 - 500 ton ull, betraktas som skräpull och går till destruktion. Ullfiber är naturens eget i särklass oöverträffade isoleringsmaterial. Vi vill tillvarata och produktutveckla en för den svenska byggmarknaden ny produkt. IsoLen kan bli en del i den internationella marknad som utvecklar, producerar och använder naturliga material för utbyggnaden av hälsosamma, klimatsmarta hus.

IsoLen
IsoLen
hem aktuellt om oss kontakt
IsoLen